Tag Archives: แผนการเล่น

การรุก การรับ และการป้องกัน

การเล่นฟุตบอลเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยลดปัญหาสังคมได้เป็นอย่างดี ทำให้เยาวชนได้ทำให้เยาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ Continue reading การรุก การรับ และการป้องกัน