Category Archives: บทความกีฬา

มารยาทกับการเป็นผู้ชมที่ดี

แฮนด์บอลเป็นกีฬาที่ผู้คนส่วนใหญ่ได้ให้ความนิยมอีกประเภทกีฬาหนึ่งที่นอกเหนือจากประเภทกีฬาอื่น ๆ Continue reading มารยาทกับการเป็นผู้ชมที่ดี

การรุก การรับ และการป้องกัน

การเล่นฟุตบอลเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยลดปัญหาสังคมได้เป็นอย่างดี ทำให้เยาวชนได้ทำให้เยาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ Continue reading การรุก การรับ และการป้องกัน

โภชนาการด้านอาหารสำหรับนักกีฬา

pat-congress.org อาหารถือเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันไม่ใช่เฉพาะกับคนทั่วไปเท่านั้น นักกีฬาก็จำเป็นต้องเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ด้วยเช่นกัน Continue reading โภชนาการด้านอาหารสำหรับนักกีฬา

เล่นกีฬาเพื่อเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี

มีกี่ครั้งที่คุณได้มีมติให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็น 1 มกราคมหรือ 14 มีนาคมว่า

นี่มันคือฉันพร้อมที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าคุณจะได้เลือกที่จะ

เริ่มต้นการรับประทานอาหาร Continue reading เล่นกีฬาเพื่อเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี

เทคนิคการเสิร์ฟกีฬาวอลเลย์บอล

เทคนิคในการเสิร์ฟแบบการเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอลมีหลายแบบางคนอาจเสิร์ฟแตกต่างกันไปที่แตกต่างจากปกติของผู้เล่นอื่นทั่วไปบางครั้งอาจจะก่อให้เกิดความกังวลแก่ผู้รับได้การเสิร์ฟ Continue reading เทคนิคการเสิร์ฟกีฬาวอลเลย์บอล