เทคนิคการเสิร์ฟกีฬาวอลเลย์บอล

เทคนิคในการเสิร์ฟแบบการเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอลมีหลายแบบางคนอาจเสิร์ฟแตกต่างกันไปที่แตกต่างจากปกติของผู้เล่นอื่นทั่วไปบางครั้งอาจจะก่อให้เกิดความกังวลแก่ผู้รับได้การเสิร์ฟลูกให้นิ่งจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทางในการเคลื่อนที่ของลูกบอลได้มากทำให้การคาดคะเนวิถีลูกในการรับของผู้รับอาจจะผิดพลาดได้ง่ายหรือการเสิร์ฟลูกหมุนวิถีลูกสามารถคาดคะเนได้ง่ายมากกว่าการเสิร์ฟลูกนิ่ง

ข้อควรคำนึงในการเสิร์ฟเนื่องจากการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลในปัจจุบันนี้มีกลวิธีในการทำคะแนนมากมายการเสิร์ฟก็เป็นยุทธวิธีที่สำคัญมากอีกประการหนึ่งซึ่งได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการทำคะแนนมากยิ่งขึ้นผู้เล่นที่ดีควรให้ความสนใจต่อการฝึกเสิร์ฟลูกเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการทำคะแนนก่อนที่จะใช้การเสิร์ฟเพื่อทำคะแนนได้นั้นผู้เล่นต้องฝึกความแน่นอนและความแม่นยำในการบังคับลูกให้ได้เสียก่อนตำแหน่งในการยืนเสิร์ฟก็สำคัญมากนักกีฬาจะต้องยืนเสิร์ฟลูกทุกลูกในตำแหน่งที่ตนเองถนัดและฝึกฝนเป็นประจำเพราะความเคยชินจะช่วยให้เกิดความผิดพลาดน้อยลงการโยนลูกบอลในการเสิร์ฟทุกครั้งนักกีฬาต้องโยนลูกบอลอย่างแม่นยำและแน่นอนทั้งในด้านความสูงของลูกบอลระยะห่างของลูกบอลกับตัวนักกีฬาแบบการเสิร์ฟ ผู้เล่นควรเสิร์ฟลูกในแบบที่ถนัดไม่ควรเสิร์ฟลูกพลิกแพลงหรือลูกที่ไม่แน่ใจในขณะแข่งขันเพราะจะทำให้เกิดความผิดพลาดได้ง่ายแทนที่จะได้คะแนนกลับเป็นการเสียเวลาซะมากกว่าดังนั้นก่อนเสิร์ฟตัดสินใจให้แน่จะได้ไม่ผิดพลาด