มารยาทกับการเป็นผู้ชมที่ดี

แฮนด์บอลเป็นกีฬาที่ผู้คนส่วนใหญ่ได้ให้ความนิยมอีกประเภทกีฬาหนึ่งที่นอกเหนือจากประเภทกีฬาอื่น ๆ ซึ่งกีฬาแฮนด์บอลเป็นกีฬาที่เล่นได้ง่าย ๆ หากบุคคลไหนอยากลองหัดเล่นก็ไม่ใช่เรื่องยาก โดยเริ่มจากการเล่นขั้นพื้นฐานเสียก่อนแค่นี้ก็สามารถเล่นได้แล้ว  อีกทั้งยังช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอีกทางหนึ่งด้วย

ในการเล่นหรือการแข่งขันของกีฬาใด ๆ นอกจากองค์ประกอบก็คือตัวผู้เข้าแข่งขันเองแล้ว กรรมการของการตัดสิน ทั้งเจ้าหน้าของการจัดการแข่งขันผู้ชมก็ยังเป็นส่วนประกอบที่สำคัญอันจะส่งผลให้เกมการแข่งขันนั้นมีความสนุกสนาน มีความเร้าใจเพิ่มมากยิ่งขึ้น ดังนั้นแนวทางของการเป็นผู้ชมที่ดีนั้น ควรปฏิบัติตน ดังต่อไปนี้

  1. ควรมีการปรบมือเพื่อแสดงความยินดีต้อนรับผู้เข้าแข่งขันทั้งสองฝ่าย รวมถึงผู้ตัดสินเข้าสู่สนามการแข่งขัน
  2. เคารพและรับฟังการตัดสินของกรรมการผู้ตัดสิน
  3. ควรที่จะมีความเห็นอกเห็นใจต่อผู้เล่นทั้งสองฝ่าย โดยการไม่แสดงออกถึงความไม่สุภาพ
  4. ไม่ควรทำการใด ๆ อันเป็นการขัดขวางการตัดสินของคณะกรรมการ
  5. ควรช่วยกันรักษาความสะอาดของสถานที่
  6. ควรปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของทาสนามแข่งขัน
  7. ไม่แสดงออก กิริยา อันส่อเสียดไปในทางที่เสื่อมเสียหรือเป็นไปในทางที่ไม่ดีต่อทีมใดทีมหนึ่ง
  8. ไม่ควรขว้างปาสิ่งของอื่นใดลงไปในสนามแข่งขัน

การเป็นผู้ชมการแข่งขันที่ดีนั้น ควรที่จะประพฤติปฏิบัติตนของการเป็นผู้ชมการแข่งขันที่ดี เพราะถือว่าเป็นการให้เกียรติต่อผู้เข้าแข่งขันเอง และเป็นเกียรติต่อตัวผู้ตัดสินและไม่ควรกระทำสิ่งอื่นใดนอกเหนือจากการเป็นผู้ชมการแข่งขัน