ประโยชน์ของการเล่นฟุตซอล

ฟุตซอลเป็นกีฬาที่มีลักษณะคล้ายกับกีฬาฟุตบอล แต่ฟุตซอลจะเป็นกีฬาที่เล่นในร่ม ฟุตซอลยังถือเป็นกีฬาที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจและนิยมเล่นรองจากกีฬาฟุตบอล

การเล่นกีฬานอกจากเล่นเพื่อความสนุกสนานแล้ว ผู้เล่นยังต้องการเล่นเพื่อสุขภาพ กีฬาเป็นกิจกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนเราเลยก็ว่าได้ เพียงแค่เราขยับตัวหรือเคลื่อนไหวอวัยวะร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งก็จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ห่างไกลจากโรคภัยต่างๆ
ด้านร่างกาย

การเคลื่อนไหวอวัยวะทั้งร่างกาย ทำให้ระบบต่างๆในร่างกายทำงานได้ดีขึ้น โดยเฉพาะระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ นอกจากนี้ยังช่วยให้ระบบขับถ่ายของร่างกายสมดุล sbo ช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกายในส่วนของกล้ามเนื้อให้แข็งแรง ช่วยให้คล่องแคล่วว่องไว มีไหวพริบและช่วยเสริมสร้างให้มีบุคลิกภาพที่ดี

ด้านจิตใจ
การเล่นกีฬาเป็นการระบายออกทางอารมณ์ที่ดี ทำให้มีอารมณ์แจ่มใส ช่วยให้ผ่อนคลาย คลายความตึงเครียดของอารมณ์ได้ และยังเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสุข ความสนุกสนาน ความเพลิดเพลินใจ

ด้านสังคม
ฟุตซอลเป็นกีฬาที่เล่นกันเป็นทีม ต้องมีการพูดคุย การวางแผน การช่วยเหลือกันภายในทีมก่อให้เกิดความสามัคคีทำให้มีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสังคม ส่งเสริมให้มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

จะเห็นได้ว่าฟุตซอลเป็นกีฬาที่ผู้คนให้ความสนใจอย่างกว้างขวาง เพราะเป็นกีฬาที่ให้ประโยชน์แก่ผู้เล่นมากมายเลยทีเดียว โดยเฉพาะการมีไหวพริบ มีความรวดเร็วว่องไว และส่งเสริมให้ผู้เล่นมีความคิดสร้างสรรค์ และยังสามารถเล่นเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกด้วย